UAB “Transgritas” e. komercijos modelio
diegimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Transgritas“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją finansuojamą priemonę 13.1.1-LVPA-K-860-01-0940 „UAB “Transgritas” e. komercijos modelio diegimas“.

Projekto tikslas yra diegimas elektroninės parduotuvės, pritaikytos mobiliesiems įrenginiams, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto pavadinimas: UAB “Transgritas” e. komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas: UAB “Transgritas”

Bendra projekto vertė – 20 349,98 eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 15 262,48 eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2022-03-23

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-03-25

Inovatyvių dizainų kūrimas UAB “Transgritas”

Uždaroji akcinė bendrovė „Transgritas“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą 03.3.1-LVPA-K-838-02-0164 „Inovatyvių dizainų kūrimas UAB „Transgritas“.

Projekto tikslas yra praplėsti siūlomų paslaugų spektrą, sukuriant naujus, inovatyvius dizainus, prisidedant prie tikslinės auditorijos integracijos, verslumo bei bendruomeniškumo skatinimo.

Projekto pavadinimas: Inovatyvių dizainų kūrimas UAB “Transgritas”

Projekto vykdytojas: UAB “Transgritas”

Bendra projekto vertė – 26697,80eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 20000eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2020-09-04

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-02-28